top of page
Search
  • niina653

Vaikuttajuus, sosiaalinen hyvinvointi ja viestinnän kehittäminen pilottiprojektien keskiössä

Updated: Oct 23, 2022

Juurista latvoille -hankkeen viimeinen vaihe keskittyi uusia toimintamalleja testaaviin pilottiprojekteihin. Taustatutkimuksen ja idealaboratorioiden kautta tuotettu tieto nuorten elävän musiikin kulutuksesta ja muuttuvasta toimintakentästä otettiin lähtökohdaksi uusille toiminta- ja yhteistyömalleille, joita pilottiprojektit testasivat. Projektit kehittivät ja testasivat nuorille suunnattuja toimintamalleja, joiden kautta synnytettiin tietoa ja käytäntöjä kaikille alan toimijoille.

Pilottiprojektin toteuttajaorganisaatioksi oli mahdollista hakea Juurista latvoille -hankkeen verkkosivujen lomakkeen kautta syksyllä 2021. Toimijat saattoivat aloittaa oman ideansa toteuttamisen tai ottaa lähtökohdakseen nuorten idealaboratorioissa kehittämiä ideoita sellaisenaan tai muokattuna. Hanketiimi opasti hakijoita ja järjesti tapaamisia sekä infoklinikoita, joiden avulla kiinnostuneet organisaatiot saivat aiheesta enemmän tietoa. Suunniteltava elävän musiikkikulttuurin toiminta tuli luonnollisesti suunnata nuorille ja osallistujista merkittävän osan tuli olla alaikäisiä.

Pilottiprojektitoimijoiden haku päättyi 31.10.2021. Toimintaan haki yhteensä seitsemän organisaatiota, joista viisi tuli valituksi. Yksi valituista piloteista jäi toteutumatta ja yhdellä organisaatiolla oli kaksi pilottiprojektia, joten toteutettuja pilotteja oli yhteensä viisi.


Pilottiprojektien toteuttajina toimivat:

  • Livelaboratorio Tampere Oy / G Livelab Tampere, projektinaan HaluFest Etkoklubi

  • Vantaan Festivaalit Oy / Ruisrock-festivaali, projektinaan Ruissiraati

  • Selmu ry / Rytmikorjaamo, projektinaan Kummiluokkatoiminta

  • Jelmu ry / Tanssisali Lutakko, projekteinaan Markkinointitiimi ja Lutakon leiri

Katso pilottiprojektien tarkempi sisältö huhtikuun 2022 uutisestamme täältä.Seinäjoen Rytmikorjaamolla aloitettiin Kummiluokkatoiminta. Kuvassa oppilaita ja Rytmikorjaamon työntekijöitä.

Kuva: Selmu ry:n Kummiluokkatoiminta Rytmikorjaamolla

Viimeinen pilottiprojekti tuli päätökseen toukokuussa 2022. Pilottiprojektien tuotantojen aikana noin 60 nuorelta kerättiin tietoa alku- ja jälkikyselyn verkkolomakkeen avulla. Järjestäjiltä puolestaan kerättiin tietoa verkkolomakkeen ja haastatteluiden avulla. Pilotoidut toimintamallit tullaan kuvaamaan tarkemmin hankkeen kesällä 2022 julkaistavassa loppuraportissa, jolloin toimintamallin toteutuksen aikana kerätty tieto annetaan kaikille vapaasti hyödynnettäväksi. Toiminnan antia voidaan lyhyesti jo koota seuraavasti:


Pilotit sisälsivät kaikille organisaatioille uutta toimintaa ja valtaosalle tavoitteena oli uuden asiakaskunnan saavuttaminen. Kaikissa pilottiprojekteissa yhdeksi parhaimmaksi anniksi nähtiin sosiaaliset hyvinvointivaikutukset, mitkä ulottuivat myös pilottiprojekteissa toimineisiin ohjaajiin. Yksi keskeinen sosiaalisen hyvinvoinnin tulos oli myös verkostoituminen samanhenkisten nuorten kanssa. Järjestäjät taas kokivat nuorten kanssa toimimisen innostavaksi, ja toiminta on tuntunut tärkeältä sekä itselle että organisaatiolle.


G Livelab Tampereella Halufestin etkoklubin tuotannossa hyvinvointivaikutukset ulottuivat tuotantotiimin lisäksi myös lukiolaisesiintyjiin. Nuoret pääsivät esiintymään isoimmalle yleisölle, mille he olivat koskaan esiintyneet sisäolosuhteissa. Lisäksi tämä yli 200 hengen yleisö käyttäytyi erittäin kannustavasti, “jopa hurmoksellisesti”. Nuoret artistit olivat epäilemättä kiitollisia ja innoissaan tästä tilaisuudesta – varsinkin, kun he saivat toimia lämppäreinä pääesiintyjä Arpalle, jota moni piti esikuvanaan.


“...vaikka olen hyvin kylmähermoinen ja monta asiaa nähnyt ihminen, niin olin jopa liikuttunut siitä, miten hienosti yleisö ja bändit ottivat toisensa vastaan ja miten paljon he osasivat lavalla arvostaa tätä tilannetta”, G Livelabin tuottaja Jaani Haapasalo kertoo.

Selmu ry:n Kummiluokkatoiminta Seinäjoen Rytmikorjaamolla puolestaan tuki yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta hyvin, sillä kaikki ikäluokan nuoret ovat peruskoulussa riippumatta taustatekijöistä kuten sosiaalinen luokka tai perheen tulotaso. Koulun kautta saavutetaan nuoria, joita ei välttämättä saavutettaisi muiden kanavien kautta.


Yksi järjestäjien esiin nostama kehittämistyön osa-alue oli viestintäkanavien muuttuminen. Esimerkiksi Ruissiraadin yhteydessä huomattiin, että festivaalitietoa on perinteisesti koottu nettisivuille, mutta uusi sukupolvi olettaa kaiken löytyvän festivaaliapplikaatiosta ja sosiaalisesta mediasta. Tämä tarkoittaa suurta kehittämisponnistusta näiden kanavien tieto- ja palvelusisällön täydentämisessä.


Sukupolvi Z ja elävän musiikin tulevaisuus - paneelikeskustelu ja videon julkistamistilaisuus Seinäjoen MARS-festivaaleilla


Pilottiprojektien ollessa lähes päätöksessään, hanke kokosi yhteen nuorten ja alan toimijoiden kanssa tulevaisuudennäkymän elinvoimaiselle livelalle Seinäjoen musiikki- ja tapahtuma-alan ammattilaisten sekä opiskelijoiden MARS-festivaalilla. Sukupolvi Z ja elävän musiikin tulevaisuus -paneelikeskustelu keskittyi pilotointivaiheen tuloksiin ja livealan kykyyn pysyä nuorison kuluttajakäyttäytymisen jatkuvan muutoksen kyydissä. Keskustelussa olivat mukana pilotointiorganisaatioiden edustajat Ilona Numminen Ruisrock-festivaalilta, Henna Voutilainen Tanssisali Lutakosta, pilottiprojekteihin osallistuneet nuoret Milla Rantamäki ja Lenni Kemiläinen sekä hanketiimistä hankepäällikkö Niina Ristolainen, tutkimuskoordinaattori Harri Homi ja tutkija Maarit Kinnunen.


Nuorten osallistumista ja vaikuttajuutta kuvaa hankkeen kanssa yhteisenä tuotantona toteutettu video, jossa eri pilottiprojekteihin osallistuneet nuoret kertovat ajatuksiaan ja kehitysehdotuksia elävän musiikin alasta. Videon ensiesitys nähtiin MARS-festivaalien paneelikeskustelun alustuksena. Katso video alta!


Pilotoinnin tavoitteena oli luoda pilottien aikana kerätyn tiedon pohjalta avointa dataa siitä, millaisia toimenpiteitä elävän populaarimusiikin kentän on tehtävä kehittäessään toimintojaan uusille ikäpolville. Kiitämme kaikkia projekteihin osallistuneita ja vaikuttaneita nuoria sekä organisaatioita ja asiantuntijoita, jotka ovat olleet toiminnassa mukana!


Videolla esiintyneet nuoret: Lenni Kemiläinen, Henriikka Brusila, Iitu Purhonen, Veera Viljavainio, Kaapo Kankare, Ilhan Ali.

Videoklippien kuvaus: Tanssisali Lutakon ja Ruissiraadin nuoret.

Videon leikkaus ja editointi: Ina Westerlund ja Niina Ristolainen, LiveFIN

31 views0 comments
bottom of page