top of page
Search
  • niina653

Juurista Latvoille online idealab 14. huhtikuuta! - Live Music, Where About Now?Juurista latvoille Idealab ONLINE: Live Music, Where About Now?

Where: Online (zoom link will be send to participants) When: 14 April 15:00 – 17:00

To Whom: Music Industry professionals


You are kindly invited to an online Idealab, taking place on 14th April at 15:00 via Zoom with the title: Live Music, Where About Now? The LiveFIN project Juurista Latvoille was born to address the future of live music and how to engage the younger generations into actively participating to live music events. In the first Idealab in Seinäjoki, we looked at the live music past in Finland and how experiences such as the ELMUt associations enhanced and channelled new ways to experience and work in the live music industry. The second Idealab was originally going to look at what we could have or not called a ‘club crisis’. What in Berlin was called Klubsterben, in relation to the closing of a few clubs in a deeply exciting and buzzy ecosystem, became suddenly more serious due to COVID-19 crisis. LiveFIN calculated that the current measures taken into action in Finland could generate a loss of about 90 million between March and May for the live music industry.

It is time to address some of the issues:

📍 How are we doing? What can we do right now and in the long term? 📍 Is the digital leap going to be a permanent solution or not? How can we make it better? 📍 What trends can we foresee for live music in Finland? Will the big players recover and prosper while the smaller projects will disappear? 📍 Where will young people (15-18 years old) attention be drawn to? 📍 Where are young people during the crisis? What are they missing and what is available for them online in terms of music consumption? We will go through these issues together and we will hear some experiences from abroad thanks to Carlo Emme, who runs a venue called Plan B - malmö in Sweden and to other guests from abroad. ------------------- SIGNING UP ------------------- 👉 Sign up by email to Project Coordinator Giacomo Bottà: giacomo.botta@uniarts.fi 👉 Email subject: “SIGNING UP to Idealab: Live Music, where about now?” Note! Only the first 20 participiants will be able to join the idealab in order to manage the conversation results. The information generated in the idea laboratories is open data (Creative Commons). -- IN FINNISH

Tervetuloa Juurista latvoille -hankkeen online-idealaboratorioon “Live Music, where about now?”

Livemusiikkiala, miten nykyinen tilanne vaikuttaa tulevaisuuteemme ja nuoriin elävän musiikin kuluttajiin? Voimmeko oppia jotain siitä, miten nuoret kuluttavat juuri nyt elävää musiikkia verkossa? Missä: Online-tapaaminen (Zoom), linkki lähetetään osallistujille Milloin: 14. huhtikuuta klo 15:00 - 17:00 Kieli: englanti ja suomi LiveFIN ry:n Elämää kulttuurin juurista latvoille -hanke käsittelee elävän musiikin tulevaisuutta ja miten nuoremmat sukupolvet saadaan aktiivisesti osallistumaan elävän musiikin tapahtumiin. Hankkeen tavoitteena on selvittää kuinka nykyinen diginatiivi sukupolvi osallistuu elävään populaarimusiikkikulttuuriin ja miten nykyiset alan sidosryhmät voivat järjestäytyä uudelleen palvellakseen kulttuurin moninaisuutta ja jatkuvuutta. Ensimmäisessä idealaboratoriossa Seinäjoella tarkasteltiin Suomen elävän musiikin historiaa sekä sitä, kuinka elävän musiikin yhdistysten kaltaisten tahot ovat livemusiikkikokemusten rinnalla luoneet ja parantaneet tapoja työskennellä elävän musiikin alalla. Alunperin toisen idealaboratorion oli määrä tarkastella Helsingin elävän musiikin ekologiaa, niin kutsutun ”klubikriisin” vaikutuksia. Tämä Berliinissäkin nähty “Klubsterben” muuttui korona-kriisin myötä yhtäkkiä muutamien klubien sulkeutumisesta paljon vakavammaksi tilanteeksi. LiveFIN ry:n arvioiden mukaan koronavirus aiheuttaa jo maalis-toukokuun aikana Suomessa yli 90 miljoonan liikevaihdon menetykset populaarin elävän musiikin kentälle. Idealaboratorio muokkaantui vallitsevaan tilanteeseemme, ja käsittelemme yhdessä seuraavia aiheita: 📍 Kuinka me voimme juuri nyt? Mitä voimme tehdä nyt ja pitkällä tähtäimellä? 📍 Onko digitaalinen harppaus pysyvä tilanne vai ei? Kuinka voimme oppia siitä? 📍 Mitä suuntauksia voimme ennakoida elävälle musiikille Suomessa? 📍 Voivatko suuret toimijat toipua ja menestyä, kun taas pienemmät projektit kadota? 📍 Miten nuoriin (15-18-vuotiaisiin) kiinnitetään tällä hetkellä huomiota? Missä ovat nuoret kriisin aikana? Mitä heiltä puuttuu ja mitä heille on saatavilla verkossa musiikin kulutuksen suhteen? Käymme läpi nämä kysymykset yhdessä ja kuulemme näkemyksiä myös ulkomailta. Idealaboratoriota vauhdittamassa muun muassa Malmössä toimivan Plan B -venuen johtaja Carlo Emme sekä muita ulkomaisia vieraita. -------------------------------------- ILMOITTAUTUMISOHJEET: -------------------------------------- 👉 Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostia projektikoordinaattori Giacomo Bottalle: giacomo.botta@uniarts.fi 👉 Viestin otsikko:“SIGNING UP to Idealab: Live Music, where about now?” Huom! Ensimmäiset 20 ilmoittautujaa voidaan valita mukaan keskustelun tulosten hallinnoimiseksi. Idealaboratorioissa syntyvä tieto on avointa dataa (Creative Commons). Lisätiedot / More information: --- Giacomo Bottà giacomo.botta@uniarts.fi Projektikoordinattori / Project coordinator University of Arts / LiveFIN ry --- Elämää kulttuurin juurista latvoille juuristalatvoille.fi livefin.fi

31 views0 comments
bottom of page