top of page
Search

Juurista latvoille -hanke aloittaa idealaboratoriovaiheen / Idélabben börjar!

Updated: Mar 4, 2020

Juurista latvoille -hanke starttasi syyskuussa 2019 ja aloitti ensimmäisen, taustoittavan, vaiheen. Taustoitus on nyt loppusuoralla ja on aika siirtyä eteenpäin. Kevät 2020 on idealaboratorioiden aikaa. Hankekumppanimme Nuorten Akatemia, DUNK rf ja Taideyliopiston Sibelius-akatemia järjestävät yhteensä 7-8 idealaboratoriota ympäri Suomen. Nuorten Akatemia ja DUNK rf järjestävät nuorille suunnattuja työpajoja neljästä viiteen sekä suomeksi että ruotsiksi. Taideyliopiston Sibelius-akatemia puolestaan toteuttaa kaupunkitutkija Giacomo Bottán johdolla kolme musiikkialan ammattilaisille ja sen sidosryhmille suunnattua idealaboratoriota.


Ammattilaisten idealab´it

Ammattilaisille ja alan sidosryhmille suunnatut idealaboratoriot pureutuvat menneeseen, nykyisyyteen sekä tulevaan. Ryhmissä tiivistyvä osaaminen ja tietotaito valjastetaan uusien toimintamallien sekä kestävän elävän musiikin alan yhteiskehittämiseen, mikä ohjaa kolmanessa hankkeen vaiheessa käytäntöön johtavia pilotteja. Idealaborotoroihin kutsutaan tiettyjä avainhenkilöitä, mutta mikäli aihe kiinnostaa, olet tervetullut mukaan!


Idealaboratorioissa kyseenalaistetaan nykyistä elävän musiikin alaa, sen ekologiaa ja rakenteita sekä luodaan uusia rohkeita malleja, joilla alaa voidaan kehittää ja viedä eteenpäin. Alan ammattilaisten asiantuntijuus ja näkemys ovat välttämätön osa onnistunutta kehityshanketta, jolla huomioidaan elävän musiikin alan historia ja jo kehittynyt ekosysteemi. Tämän vuoksi ammattilaisten mukaan saaminen on äärimmäisen merkittävää!



1) When You Were Young. ELMUista ammattimaistuneeseen musiikkialaan

Missä: Rytmikorjaamo, Seinäjoki

Milloin: 12.2.2020 klo 15:00 - 18:00

Kieli: Suomi

Yhteys: Giacomo Bottá (giacomo.botta@uniarts.fi) tai Salla Vallius (salla@livefin.fi)


Idealaboratoria tarkastelee elävän musiikin toimintakulttuuria viimeisen 40 vuoden ajalta. Elävän musiikin yhdistysten perustamisen huippukautena 1979-1980 luotiin alan infrastuktuuri ja ekonominen malli. Tällä on ollut huomattava vaikutus sen aikaisen nuorten elämään.


Kyseisen idealaboratorion tehtävänä on kartoittaa pidempiä tapahtumasarjoja kotimaisen elävän musiikin kentällä ja hahmottaa, miten ne ovat muovautuneet ja sopeutuneet nykyaikaan uuden nuorisosukupolven äärellä



2) Club crisis what? Helsinki live music ecology/ Helsingin elävän musiikin ekologia.

Missä/ where: Musiikkitalo, Helsinki (room TBA)

Milloin/ when: 25.3.2020 Language: English

Yhteys/Contact: Giacomo Bottá (giacomo.botta@uniarts.fi) tai Salla Vallius (salla@livefin.fi)


The second idealab will be conducted in English and focus on the case of Helsinki. The current live music ecology of Helsinki is rapidly changing, with clubs closing in the city centre and the creation of clusters in gentrifying areas of the city. This shift carries consequences for the whole Finnish live music ecosystem and other cities might fall into the same logic. The idea is to tackle the current live venue and the festival situation in the Finnish capital in terms of a living ecology. We will address what is exactly happening in terms of the clustering of music, shifting of nightlife centres and scenes and what this implies for younger generations. We will also compare this case with other capitals and cities across Europe and see how local policies (ranging from the establishment of night mayors to social work) shaped live music and its sustainability.


The main aim of this idealab is to identify issues, which might be detrimental to welcoming the youth into the current Helsinki live ecology. This discussion will feature stakeholders from the music industry, from the municipality and universities along with collectives and activists.


The future of live music can only be sustainable in the ecological, cultural and social dimension. How can we achieve this and leave a better live music experience to the younger generations?



3) Back to school! Musiikin tutkimus ja heikot signaalit

Milloin: TBA

Missä: TBA Yhteys: Giacomo Bottá (giacomo.botta@uniarts.fi) tai Salla Vallius (salla@livefin.fi)


Kolmas idealaboratorio kokoaa yhteen musiikkialan, sosiaalialan ja kulttuurituotannon tutkijoita ja lehtoreita pureutumaan nykyajan nuoriin liittyviin päivän polttaviin kysymyksiin. Työpajassa tarkastellaan kuinka nuoret nykypäivänä kuluttavat ja käyttävät musiikkia arjessaan ja erilaisten tapahtumien, kuten festivaalien ja klubikeikkojen yhteydessä. Idealaboratorio huomioi niin muodollista kuin epämuodollista oppimista. Työpajassa tarkastellaan muun muassa nuorten kiinnostuksen syntyä elävän musiikin tuotantoihin.



Mikäli mielit mukaan, olethan yhteydessä suoraa tutkija Giacomo Bottáan tai hankkeen päällikköön Salla Valliukseen.



 

Idélabben för projektet Juurista Latvoille börjar!

Projektet tangerar den levande finska populärmusikkulturens mångfald och fortsättning. Målet är att undersöka den diginativa generationens deltagande i populärmusikkulturen och kartlägga viktiga branschaktörer för att utveckla verksamhetsmodeller inom livebranschen.

​​

I september 2019 startade projektet Juurista Latvoille och påbörjade bakgrundsundersökningen. Nu är delen i slutskedet och det är dags att förflytta sig framåt.

Under våren 2020 är det dags för idélabben. DUNK, Nuorten Akatemia och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi ordnar 7 - 8 idélabb runt om i Finland. DUNK och Nuorten Akatemia ordnar workshops för unga på både svenska och finska. För Konstuniversitetets Sibelius-Akademis del ordnar forskaren Giacomo Bottá tre stycken idélabb för professionella och branschintressenter.

Labbens deltagare består av nyckelpersoner inom branschen som tillsammans ifrågasätter livemusikens existerande verksamhetsmodeller, ekologin och strukturer och skapar nya djärva modeller för att föra branschen framåt.

1. When You Were Young.

Var: Rytmikorjaamo, Seinäjoki

När: 12.2.2020 klo 15:00 - 18:00

Språk: Finska

Kontakt: Giacomo Bottá (giacomo.botta@uniarts.fi), Salla Vallius (salla@livefin.fi)

2. Club Crisis What?

Var: Köpcentret Redi våning 2, Vapaakaupungin Olohuone, Fiskehamnen Helsingfors

När: 25.3.2020

Språk: Engelska

Kontakt: Giacomo Bottá (giacomo.botta@uniarts.fi), Salla Vallius (salla@livefin.fi)

3. Back to School!

Var: TBA

När: TBA

Kontakt: Giacomo Bottá (giacomo.botta@uniarts.fi), Salla Vallius (salla@livefin.fi)



Lisätietoja/ Infomation::


Giacomo Bottá

giacomo.botta@uniarts.fi


Salla Vallius

salla@livefin.fi


118 views0 comments
bottom of page