top of page
Search
  • Juurista Latvoille

Arcada Music Management podcast

Joel Edström toteutti podcastin Juurista Latvoille hankkeen aihepiiristä osana Arkadan music management opintoja. Haastattelussa kuullaan Salla Valliuksen ja Harri Homin ajatuksia taustatutkimuksen tuloksista ja alaan vaikuttavista trendeistä. Podcast on englanninkielinen koska sen kuulijakuntaan kuuluu muitakin kuin Suomea äidinkielenään puhuvia kuulijoita. Kiitos Joel!


Kuuntele


Joel Edström made a podcast about the Juurista Latvoille project. Podcast contains insights from Salla Vallius and Harri Homi about the findings of background study and the trends affecting live popular music.


ListenJoel Edström toimii myös DUNK rf:n edustaja Juurista Latvoille hankkeessa.60 views0 comments
bottom of page