top of page
Search
 • Juurista Latvoille

Ammattilaisten idealaboratorioissa yhdistyivät suomalaisen elävän musiikin juuret ja latvat

Sibelius-Akatemia toteutti musiikkialan asiantuntijoille ja toimijoille kolmen idealaboratorion kokonaisuuden vuoden 2020 keväällä ja syksyllä. Kaksi niistä toteutettiin Suomessa, joista toinen koronapandemian myötä lopulta verkkototeutuksena, ja yksi Viron Tallinn Music Week -tapahtuman yhteydessä. Juurista latvoille -hankkeen tiimi hyödyntää tuloksia pilottiprojektien ideoinnissa ja ideoiden arvioinnissa. Idealaboratoriot käsittelivät elävän musiikin toiminnan historiaa Suomessa, hankkeen aikana kehkeytyneen koronavirustilanteen vaikutuksia elävän musiikin toimintaan sekä omaehtoisen ja ruohonjuuritason toimijoiden toimintamalleja. Idealaboratoriot tuottivat tietoa esimerkiksi siitä, mistä suomalaista musiikkikulttuuria määrittäneet ilmiöt ovat syntyneet, mikä toimintaa on ohjannut ja mitkä ovat olleet toiminnan edellytyksiä. Hankkeen pilotteja suunniteltaessa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten nuorten digitaalisen musiikin kulutuksen ympärille organisoituva elävän musiikin toiminta voi tuottaa elinvoimaisen ja moninaisen musiikkikulttuurin jatkumoa Suomeen.


Suomessa syntyneistä elävän musiikin ilmiöistä puhuttaessa elävän musiikin yhdistykset eli Elmut ovat olleet keskeisessä roolissa 1970-luvulta aina 2000-luvun taitteeseen. Elmuilla on ollut keskeinen rooli omaehtoisten verkostojen kohtaamispaikkoina, joissa paikkasidonnainen yksilöllinen toimintakulttuuri on ottanut vauhtia monistettavasta voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen rakenteesta. Ekonomisten tekijöiden merkitys on ollut vähäinen, ja toimintaa on ohjannut musiikillisen sisällön ohella sosiaalisuus tai skene, jolle musiikki on luonut sosiaalisen kokoontumistilan. Osasta vuosikymmenten saatossa syntyneistä paikallisista ilmiöistä on tullut myös valtavirtaa ja paikallisia brändejä, ja ne ovat muokanneet ihmisten paikallisidentiteettejä (esimerkiksi Manserock Tampereella). Elmujen toiminta on kuitenkin hiipunut uuden musiikkikulttuurin kätilönä, ja uusia yhdistyksiä on perustettu vain vähän 2000-luvulla. On selkeää, että uuden sukupolven täytyy tuottaa itseään vastaavaa kulttuuria omaehtoisesti, eikä toistaa edellisten vuosikymmenten normeja, arvoja tai politiikkaa.


2010-luvun ruohonjuuritoimintaa kuvaa edellisten vuosikymmenten tapaan itse tekeminen, omien arvojen määrittäminen ja kaupallisten päämäärien puuttuminen, joskin musiikkityylit ovat vaihtuneet. Itse tekemisen aloittamiselle on tyypillistä se, että tekemistä on edeltänyt nuorena saatu kipinä tietystä kulttuurisisällöstä tai omaehtoisen tekemisen tavasta, joka on aikuisuuden kynnyksellä johtanut osallistumiseen tai oman toiminnan synnyttämiseen. Jos Juurista latvoille hankkeen mahdollistamalle toiminnalle on asetettava joitakin tavoitteita, on niiden keskityttävä vaikutuksiin, jotka näkyvät pitkällä aikavälillä, nuorten aikuistuessa ja ottaessa roolia yhteiskunnallisina toimijoina.


Musiikkialan toimijoiden tai niissä välillisesti toimivien ammattilaisten näkemykset kootaan laajemmin hankkeen loppuraporttiin vuoden 2021 lopulla. Idealaboratorioitten toteuttajina toimivat Giacomo Bottà, Antti-Ville Kärjä ja Harri Homi.


Idealaboratoriohin osallistuivat:

 • Antti-Ville Kärjä (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Seinäjoki)

 • Carlo Meggiolaro (yökerho Plan B, Malmö)

 • Elisa Paakkonen (Electronic Market Agency oy)

 • Emma Vuorio (Oranssi ry)

 • Emppu Paananen (Henry’s Pub Kuopio)

 • Foto Järvinen (rockfestivaali Naamat, Muurame)

 • Giacomo Bottà (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Seinäjoki)

 • Hanna Kahila (Lahen ELMU, Lahti)

 • Harri Homi (LiveFIN ry:n Juurista latvoille -hanke / Sibelius-Akatemia)

 • Heli Lahti (Musiikkitalo, Helsinki)

 • Henri Roosipõld (Live Music Estonia, Viro)

 • Ingrid Stroom (Thrust Productions / Playpass, Helsinki)

 • Jaakko Blomberg (kaupunkiaktiivi, Helsinki)

 • Janne Flinkkilä (musiikkijournalisti, Suomi)

 • Janne Laurila, Tero Viikari (Tullikamari, Tampere)

 • Janne Mäkelä (Turun yliopisto)

 • Janne Poikolainen (Nuorisotutkimusseura ry)

 • Jonna Paananen (Jelmu ry/Tanssisali Lutakko, Jyväskylä)

 • Juhani Merimaa (Tavastia-klubi, Helsingin rock and roll Oy)

 • Juho Hänninen (Helsingin yliopisto)

 • Juho Minerva (Oranssi ry)

 • Kari Pössi (Piikkikasvi Agency Oy)

 • Kim Ramstedt (Suoni ry)

 • Lutz Leichsenring (Berlin Club Commission / United We Stream, Berliini)

 • Martin Cloonan (Turun yliopisto)

 • Mikko Niemelä (Ruisrock/Vantaan Festivaalit Oy, Turku/Helsinki)

 • Niina Ristolainen (LiveFIN ry/Juurista latvoille -hanke, Qstock Oy)

 • Piritta Brusi - (Nuorten Tampere, Tampereen kaupunki)

 • Salla Vallius - (yöluotsi, Helsingin kaupunki)

 • Sami Rumpunen (Provinssi, Seinäjoki Festivals Oy)

 • Tanja Huuskonen (lastenkulttuurikeskus Louhimo, Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut)

 • Tuomas Finne (Työväen Sivistysliitto)

 • Tuomo Kallio (lastenkulttuurikeskus Louhimo, Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut)

 • Upi Itäpelto - (Ydin)

 • Vesa Korhonen - (Entropy ry, UG)


Kuva: Tallin Music Week 2021 / Harri Homi

59 views0 comments
bottom of page