top of page

Tulevaisuuden toimintamallit

Pilotoi kanssamme uusia nuorille suunnattuja elävän musiikin toimintamalleja - Haku päättynyt

Toimitko elävän musiikin parissa ja olet kiinnostunut edistämään nuorten musiikkikulttuurin elinvoimaisuutta? Tule mukaan testaamaan ja kehittämään uudenlaista toimintaa nuorille!

 
Juurista latvoille -hankkeen pilotointivaihe on alkanut


Juurista latvoille -työryhmä toteuttaa syyskuusta 2021 helmikuuhun 2022 hankkeen pilotointivaihetta. Mukaan haetaan elävän populaarimusiikkikulttuurialan toimijoita ja sidosryhmiä. Testaamme yhdessä erilaisia toimintamalleja, jotka tähtäävät uudenlaiseen nuorten toimintaan elävän musiikin ympärillä. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, millainen elävän musiikkikulttuurin toiminta kiinnostaa nuoria nyt ja tulevaisuudessa ja millaisia uusia yhteistyömalleja elävän musiikkikulttuurin alalta ja sidosryhmistä voidaan löytää. Hanke tukee mukaan valittujen toimijoiden projekteja  500–5000 euron summalla. Pilottien aikana kerätyn tiedon pohjalta luomme avointa dataa siitä, millaisia toimenpiteitä elävän populaarimusiikin kentän on tehtävä kehittäessään toimintojaan tulevaisuuden uusille ikäpolville.


Haku on päättynyt. Hakemuksen jättäneille organisaatioille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. 

Lue lisää tietopaketistamme alla.

Mikä on tulevaisuuden toimintamalli?

Tulevaisuuden toimintamalleissa etsitään uusia elävän elävän musiikkikulttuurin yhteistyömalleja, toiminnan tapoja tai sovelluksia olemassa oleville malleille, jotka palvelevat erityisesti nuorten tarpeita. Kehittämisen tulokset tulevat kaikkien hyödynnettäviksi ja tieto niiden toimivuudesta tulee kaikkien saataville. Toiminnan on tarkoitus pyrkiä säilyttämään ja kasvattamaan paikallisten tai muutoin skaalautumattomien musiikin muotojen jalansijaa digitalisaation siivittämässä ekonomisessa ja kulttuurisessa muutoksessa.

Millainen pilottiprojektimme voi olla? 

Pilottiprojekti tulee suunnata nuorille, jossa merkittävä osa osallistujista on alaikäisiä. Projekteiksi valitaan ensisijaisesti sellaisia ideoita, jotka korostavat nuorten omaehtoista sosiaalista tilaa elävän musiikin ympärillä tai saa heidät innostumaan moninaisesta elävästä musiikkikulttuurista. Ne voivat olla esimerkiksi uudenlaisia yleisötyön muotoja tai keskittyä uusien tai testaamattomien yhteistyökuvioiden käynnistämiseen. Jos sinulla on näkemys siitä, mitä nuoret haluavat tai mikä edistää heidän elävän musiikin kokemista, voit ehdottaa ideaasi vapaasti tai tarttua hankkeen idealaboratorioissa kehitettyihin konsepteihin.
 

Ideoiden kehittämiseen saa tukea Juurista latvoille -tiimiltä, katso alempaa klinikka-ajat  sekä yhteystietomme.

Kuka voi hakea? 

Sinä olet pilotoija, jos nuorten elävän musiikin toiminnan kehittäminen ja testaaminen kiinnostaa organisaatiossasi. Voit esimerkiksi testata  toimintamallia jonka toimivuudesta tai kannattavuudesta et ole varma, mutta jonka koet tärkeäksi alan tai toimintasi kehittymisen kannalta. Organisaation tulee olla ennakkoperintärekisterissä.​
 

Millaisia tietoja pilottiprojektin aikana kerätään?

Pilotointiprojektin aikana hanketiimi tuottaa pilottiin osallistuville nuorille sähköiset kyselylomakkeet, jotka mukaan valitun organisaation tulee jakaa osallistujille. Ennen pilotoinnin aloittamista organisaatio täyttää hakemusvaiheen yhteydessä ennakkokyselyn, jossa kerätään organisaation perustiedot. Pilotointiin osallistuvia nuoria voidaan myös haastatella lisäinformaation saamiseksi. Pilotoinnin yksi tärkeimmistä kerättävistä tiedoista on myös itse pilotin toimintamalli, joka on hankkeen aikana syntynyttä avointa tietoa. 
 

Syntynyt tieto esitellään sekä LiveFIN ry:n Juurista latvoille -hankkeen julkaisuissa että hankeraportin muodossa, joka esitellään myös hankkeen päärahoittajalle, opetus- ja kulttuuriministeriölle. Raportissa esitetään pilottien toiminta siten, että kolmansien osapuolien on mahdollista hyödyntää tietoa vastaavanlaisen toiminnan käynnistämisessä, tai antaa suuntaa uusien toimintamallien kehitykselle. Tutkimuksen aikana syntynyt arvokas tieto ja sen analyysi on luonnollisesti myös pilottiorganisaation saatavilla. 

 
Miten valinta tapahtuu ja milloin voimme aloittaa?

Hakemukset ja ideat arvioidaan Juurista latvoille -hankkeen työryhmän kesken. Mukaan valitaan 5–8 pilottia. Ideoiden arviointiperusteena toimivat hanketta ohjaavat päämäärät, jotka kohdistuvat populaarimusiikkikulttuurin jatkuvuuden ja moninaisuuden turvaamiseen. Hakemuksissa arvostetaan nuorten osallisuutta ja heidän toimintavalmiuksia omaehtoiseen toimintaan. Hakemukset arvioidaan toteutussuunnitelman ja kustannusarvion perusteella. 

 

Pilottiprojektien hakuaika on 31.10.2021 saakka. 
Ensimmäisiä mukaan valittuja pilottiprojekteja voidaan aloittaa tarpeen mukaan jo ennen hakuajan päättymistä.

Pilottien toteutusaikaväli on lokakuu 2021 – helmikuu 2022Riippuen pilottiprojektin toteutustavasta (yksittäinen tapahtuma, tapahtumien sarja tai ryhmätyöskentely), mukaan valitun organisaation tulee toteuttaa suunniteltu toimintansa 28.2.2021 mennessä.

Toiminta tai tapahtumien sarja voi myös jatkua tuon ajan jälkeen, mutta nuorisolle suunnattu tutkimustyö tulee saattaa päätökseen helmikuuhun 2022 mennessä.
Juurista latvoille -hanke tukee mukaan valittuja toimijoita 500–5000 euron summalla.

Uuden elävän musiikin toimintamallin luominen kiinnostaa, mutta minulla on vielä kysymyksiä! 

Juurista latvoille -tiimi järjestää infoklinikoita, jonne voit tulla mukaan kuulemaan lisää siitä, millaisia ajatuksia nuorten ja asiantuntijoiden idealaboratorioissa on syntynyt, millaisia pilottiprojektit voivat olla ja miten voisimme jatkotyöstää omaa ideaasi nuorten elävän musiikin osallisuuden lisäämiseksi.
Voit myös sopia oman ajan hanketiimin kanssa ideasi työstöä varten. Yhteystietomme alla!

Osallistu infoklinikoihin:
 

Hanketiimi osallistuu myös Tallinn Music Week 30.9.2.10.2021 sekä 
Musiikki&Media 7.8.10.2021 -tapahtumiin, johon voit sopia tapaamisen kanssamme.

bottom of page