top of page

Hanke Info

Osa elävän musiikin tapahtumatoimijoista huomasi 2010-luvulla, että nuorten kiinnostus elävän musiikin tapahtumiin oli hiipunut. Uuden diginatiivin sukupolven elävän musiikin kuluttaminen on muuttunut. Music Finlandin, LiveFIN ry:n sekä Live DMA:n tutkimukset osoittavat, ettei lipunmyynnillä kateta konserttitoiminnasta aiheutuvia kuluja. Tuloa ovat lipunmyynnin ohessa muodostamassa muut tuloväylät, merkittävimpänä ravintolamyynti. Alaikäisten nuorten sekä laskevan alkoholinkulutus trendin suhteen vallitseva liiketoimintamalli ei ole kestävä. Vuodesta 2007 alkaen alkoholin kokonaiskulutus on ollut laskussa ja viime vuosina nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt. Tämä kielii pienemmästä kulutuksesta kyseisen ryhmän kohdalla myös tulevaisuudessa. Ala tarvitsee uusia toimintamalleja ylläpitääkseen matalan kynnyksen kulttuurillisen ilmaisun mahdollisuutta. Uudet tekijät ja kokijat on saatava synnyttämään uutta kulttuuria.

 

Elämää kulttuurin juurilta latvoille -hanke tähtää suomalaisen elävän musiikkikulttuurin jatkuvuuden turvaamiseen nyt ja tulevaisuudessa vahvistaen sen kulttuurista perustaa yhteiskunnassa. Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka nykyinen diginatiivi sukupolvi osallistuu elävään musiikin tapahtumiin ja miten nykyiset alan sidosryhmät voivat järjestäytyä uudelleen palvellakseen kulttuurin moninaisuutta ja jatkuvuutta. Uusien toimintamallien kehittäminen lähtee yhteistyöstä uuden sukupolven ja alan toimijoiden kesken. Päämääränä on kytkeän livealan toimijoihin pinoutunut hiljainen tieto uuden sukupolven affekteihin.

Hanke koostuu 5 vaiheesta:

1. Taustatutkimus keskittyy todentamaan tai kyseenalaistamaan sen, mitä yleinen keskustelu elävän musiikin toimialalla toteaa: “Nuoret eivät käy keikoilla ja yleisö vanhenee”.

2. Tutkimuksen ohella kartoitetaan elävän musiikin alan eri toimijoiden verkostorakennetta ja luodaan ymmärrystä siitä, miten alan eri muodot toimivat ja mikä niiden toimintaa ohjaa.

3. Tiedon ja havaintojen pohjalta luodaan tulevaisuusskenaarioita,  joiden kautta voidaan hahmottaa minkälaista rakenteellista muutosta kohden lähdetään suunnistamaan uusia toimintamalleja suunnitellessa. 

Tuotettua tietoa, toimialakartoitusta ja skenaarioita hyödynnetään

4. ideapajoissa, joissa kohtaavat nuoret, alan ammattilaiset, musiikkikasvattajat, kulttuurituottajat ja alan sidosryhmät. Ideapajoissa yhdessä luotuja kokeellisia toimintamalleja myös testataan käytännössä.

5. pilotointivaiheessa. Pilottien kautta saadaan arvokasta tietoa ja taitoa uusien rakenteiden käyttämisestä, mutta myös luodaan maaperää alan laajamittaiselle uudelleenmuotoilulle. Tuotetut toimintamallit julkaistaan open source -hengessä  vapaastikäytettävinä toimintamalleina tai tapoina siten, että niiden soveltaminen hankkeen ulkopuolellakin on mahdollista. 

Hankkeen toteuttaa LiveFIN ry OKM:n rahoituksella yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-akatemian, DUNK rf sekä Nuorten Akatemian kanssa. Nuorisotutkimusseuran panos on myös merkittävä taustatutkimuksen tiedon keruussa. 


JULKAISUT:

 

A Nuoret & elävä musiikki (päivitetty 20.2.2020)

B Nuorisomusiikin toimiala-analyysi

C Elävän musiikin tulevaisuuskuvaus

bottom of page