Pilotti haku

Pilotoi uusia nuorten elävän musiikin toimintamalleja

Juurista Latvoille -hanke testaa uusia toimintamalleja, jotka yhdistävät nuoret ja elävän musiikin. Pilottien tarkoituksena on tuottaa nuorten omaehtoista toimintaa elävän musiikin ympärillä. Tavoitteena on löytää uusia yhteistyökuvioita elävän musiikin toimialan sisällä, kuin myös synnyttää poikki-alaisia toiminta kuvioita. Hanke tukee pilotti projekteja 500-5000€:lla. Lähde mukaan rohkeasti!

Toiminnan on tarkoitus pyrkiä säilyttämään ja kasvattamaan paikallisten tai muutoin skaalautumattomien musiikkin muotojen jalansijaa digitalisaation siivittämässä ekonomisessa ja kulttuurisessa muutoksessa. Musiikillisen sisällön kannalta toteutus on vapaa, mutta kuitenkin muuta kuin klassista musiikkia, jota tuetaan jo merkittävästi musiikinopetuksessa.

Pilotti projektien toteutus on vapaa. Pilotti voi olla vaikkapa 100% nuorten pyörittämää toimintaa, jolla he tuottavat itselleen ominaisen kulttuuria tai nuorille suunnattua elävän musiikin toimintaa tuottaa sosiaalisen tilan, ajan tai paikan, jossa jossa nuoret kohtaavat, vaikuttavat ja toimivat yhdessä. Ideoiden räätälöintiin ja kehittämiseen saa tukea hankkeen puolesta. 

Sinä olet pilotoija, jos nuorten elävän musiikin toiminnan kehittäminen ja testaaminen kiinnostaa. Voit esimerkiksi testata ekonomisesti riskialtista tai kokeellista toimintamallia, tai panostaa uusien yhteistyökuvioiden käynnistämiseen. Ilmoittaudu mukaan testaamaan pilotti-ideaa tai osallistu omalla ideallasi.


Vaiheet

 1. Ideahaku
  Tammikuussa 2021 Juurista latvoille hanke etsii testaajia idealaboratorioista kehitetyille uusille toimintamalleille, sekä ottaa vastaan pilotoijaksi haluavien toimijoiden itsenäisesti tuottamia ideoita.
   

 2. Valinta
  Hakemukset ja ideat arvioidaan juurista latvoille hanke työryhmän kesken ja joukosta valitaan 5-8 pilottia. Ideoiden arviointiperusteena toimivat hanketta ohjaavat arvot, kuten nuorten osallisuus ja kyky nostaa nuorten toimintavalmiuksia omaehtoiseen toimintaan. Hakemukset arvioidaan toteutussuunnitelman ja yhteistyökuvioiden perusteella.
   

 3. Startti
  Pilotit starttaavat toimintansa itsenäisesti tammikuusta 2021 alkaen. Ennen aloitusta tehdään sopimukset toteuttaja tahojen kanssa, jotka edelleen organisoivat toimintansa itsenäisesti. Resurssit luovutetaan aloituksen yhteydessä ja mahdollisen tapauskohtaisen lisärahoituksen haku aloitetaan.

 

 1. Tiedonkeruu
  Juurista latvoille hanke kerää tietoa pilottien toiminnasta syksyllä 2021. Tietoa kerätään ennalta ilmoitetuilla tavoilla, jotka pitävät sisällään määrällistä raportointia esimerkiksi kävijämääristä tai liiketoiminnasta, kuin myös avoimen haastattelun kautta hahmotettavaa kokemusta toiminnasta.
   

 2. Jakaminen
  Syntynyt tieto ja kokemukset tulevat olemaan kaikille avointa dataa hankeraportin muodossa. Raportissa esitetään pilottien toiminta siten, että kolmansien osapuolien on mahdollista hyödyntää tietoa vastaavanlaisen toiminnan käynnistämisessä, tai antaa suuntaa uusien toimintamallien kehitykselle.