top of page
Juurista latvoille logo-02.png
Nuorisohanke elävän musiikkikulttuurin
moninaisuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi 

Hankkeen tuotantokokoonpano muuttuu hankkeen eri vaiheissa. Hankepäällikkö Niina Ristolaisen lisäksi tutkimusosaa koordinoi Harri Homi ja tutkijana toimii Maarit Kinnunen.

Missio

Hanke edistää kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealuetta ”kulttuurin perusta ja jatkuvuus”, jonka tavoitteena on, että kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

Aikataulu

2019: Taustatutkimus 
2019: Skenaariotyöskentely
2020: Uusien toimintamallien yhteissuunnittelu
2021–2022: Toimintamallien pilotointi

Juurista latvoille

Hanke tähtää suomalaisen elävän musiikkikulttuurin jatkuvuuden ja moninaisuuden turvaamiseen. Tavoitteena on selvittää kuinka nykyinen diginatiivi sukupolvi osallistuu elävän musiikin tapahtumiin ja kartoittaa siihen vaikuttavia tekijöitä. Tuotetun ymmärryksen pohjalta hahmotetaan alaan vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät, joiden pohjalta kehitetään uusia nuorten tarpeet huomioivia toimintamalleja yhdessä nuorten ja alan toimijoiden kanssa. Kehitettyjä toimintamalleja testataan pilotointivaiheessa.

Elävän musiikin perinne näivettyy:
"Nuoret eivät osaa käydä keikoilla"

Yleisradio 17.1.2014

Yhteistyössä

slider-sa-white-fi.png
Dunk-logo-text-black-300x156 w.png
Ota yhteyttä

Kiitos

bottom of page