Juurista latvoille logo-02.png
Nuorisohanke elävän musiikkikulttuurin
moninaisuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi 

Hankkeen tuotantokokoonpano muuttuu hankkeen eri vaiheissa. Hankepäällikkö Niina Ristolaisen lisäksi tutkimusosaa koordinoi Harri Homi ja tutkijana toimii Maarit Kinnunen.

Missio

Hanke edistää kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealuetta ”kulttuurin perusta ja jatkuvuus”, jonka tavoitteena on, että kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

Aikataulu

2019: Taustatutkimus 
2019: Skenaariotyöskentely
2020: Uusien toimintamallien yhteissuunnittelu
2021–2022: Toimintamallien pilotointi

Juurista latvoille

Hanke tähtää suomalaisen elävän populaarimusiikkikulttuurin jatkuvuuden ja moninaisuuden turvaamiseen. Tavoitteena on selvittää kuinka nykyinen diginatiivi sukupolvi osallistuu elävään populaarimusiikkikulttuuriin ja kartoittaa osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tuotetun ymmärryksen pohjalta hahmotetaan alaan vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät, joiden pohjalta kehitetään rakenteelliseen muutokseen johtavia toimintamalleja yhdessä nuorten ja alan toimijoiden kanssa. Toimintamalleja myös testataan pilotointivaiheessa.

Elävän musiikin perinne näivettyy:
"Nuoret eivät osaa käydä keikoilla"

Yleisradio 17.1.2014

Uutiset

Yhteistyössä

slider-sa-white-fi.png
Dunk-logo-text-black-300x156 w.png
Ota yhteyttä

Kiitos